info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

طب بوعلي سینا
 

در طب بوعلي سينا با اصطلاحات طبع سرد . گرم . خشگ . تر و معتدل در بيان خاصيت هاي گياهان داروئي روبرو هستيم .

بايد بدانيم كه تمام خوردني ها ئي كه ، سوخت و ساز بدن را افزايش و دماي آن را بالا ميبرند ، غذا يا داروهاي با طبيعت گرم ، معرفي ميشوند .

اين نوع خوردنيها ، به هنگام واكنش شيميائي در بدن ، مقداري انرژي آزاد ميكنند .

بر عكس ، غذا ها  يا داروهائي كه سوخت و ساز بدن را كند ميسازند و بمقدار كمي دماي بدن را كاهش ميدهند . با طبيعت سرد تعريف ميشوند .

اين نوع مواد بايد در ابتدا مقداري انرژي از بدن بگيرند تا بتوانند واكنش خودرا انجام دهند .


 

--------------طب سينا-----------------
 
 
افتاب بدون سقف ودوري از سقف بين انسان و آسمان بيكران كه هم نزديك و هم خيلى دور است باعث حداكثر ميزان سلامت شود پس بيمار به آسمان آبي و پر ستاره نگاه كند . 
 
در آسمان نگريستن به صور فلكي پرستاره ،اجازه ورود نا پاكي را از ذهن خواهد زدود و انسان را خوابي آرام خواهد بخشيد. 
 
سن تا بيست دموي ، تا سي و پنج صفرايي ، تا شصت سودايي و بقيه عمر غلبه بر بلغم است :حكيم ميسري 
 
هوا بدون تسويه و گرم شدن براى بدن مضر است و بينى اين كار را مي كند. 
 
اجسام بسيط در طبيعت چهارند. آتش   هوا. آب و خاك.    قلب مبدا قواى حيوانيه و دماغ مبدا قوة حسيه  كبد مبدا قوه غذائيه است.
 
مزاجها در جا و هر سن و هر ماه فرق دارد. 
 
فصل بهار بايستى همه چيز را معتدل انجام داد. تابستان آرامتر بود وپاييز در آب ولرم آب تنى كرد. زمستان كمتر بيمارى به سراغ تندرستان مي رود. 

 
بيمارى ها دو نوعند : ساده و مركب .
 
ساده ناشي از سوء مزاج ، شكستگي ها و يا ساييدگى مفاصل
 
و مركب مثل بيماريهاى ارثي و گير در مجارى قلب و گرفتگي رگها
 
در بيماريها اول بايد سوء مزاج را درمان كرد و سپس به درمان ديگرى پرداخت. اگر از دو بيمارى يكى مهمتر باشد. اول به مهمتري بايستى پرداخت مثل خونريزى هاو رفع آنها در اول. 

 
خوراكيهاى مجاز:

آب غلات بدون چربى و نمك افزوده ، جوشانده هاى گياهى و پنير خام و طبيعى از بز،
ماست ساده شير وشير برنج ،  ماهيهاى آب شيرين ماهى آزاد،سويا و تخم مرغ و ماهى كبابى و بوقلمون و جوجه پوست كنده شده. بيسكويت شورى كه داراى سبوس باشد. همه مغزها بجز بادام زمينى. روغن گياهى ذرت و
زيتون و آفتابگردان و روغن ميوه و كنجد و عدس و نخود فرنگي و گوشت بره و سبزيجات خام .
 


خوركيهاى غير مجاز:

گوشت پيرگاو و گاو ميش ، ميش گوسفند ، ماهى نمكزده و ماهى كولى ، كنسرو ماهى با روغن. ارد سفيد و برنج سفيد، رب و كمپوتها گوشت اردك و ماكيان مشابه ، شكر و مربا و سبزى تف داده شده ابميوه هاى مانده و كاكا ئو كهنه.
 

ابن سينا از قول بقراط مي گويد. هر ماه دو مرتبه بايستى قي كردتا غذايي اگر در معده مانده و فاسد شده براى بار دوم خارج شود. قى و اسهال مقدمه هر در مانى قرار گرفته است.
سكنجبين و هر غذاى ترش براى نو شفايافته خوب نيست چون ممكن است باعث پوسته اندازى روده شود. 
 
 
قدمهاى اوليه درمان. در طب قديم : انفيه حجامت تنقيه. 
 
پرهيز از خوردن گوشت حيوانت در طب قديم به دفعات ذکر گرديده است :
 
شكمهايتان را گورستان حيوانات نكنيد. امام على(ع). لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات 

اهورا مزدا نفرين ميكند به كسي كه چهار پايان را بكشد ( گاتاآيه ٣٢ زرتشت )
رازى: از گوشت خوردن بسيار احتراز كنيد. 
 
اب و هوا و غذا سه عنصر مورد نياز انسانهاست كه بايستى به سلامتى تهيه گردد. 
 
در بدنه گياهان قسمتهاى مفيدى وجود دارند.:  دانه، ريشه، ساقه، برگ گل.
 
گل ( بابونه و بنفشه ) ًشيره ( افيون وگل گاو زبان ) آب و عصاره ( اقاقيا )  صمغ ( سقز و كتيرا ) رزين
(ترنجبين، سياوشان، شيرخشت، مافور ) غوزه ( فلوس و فلفل قرمز ) غده ( پياز و سير و ترب و تمر هندى ) روغن گياه ( بلسان سنبل رومي ) چوب گياه ( عود هندي و صندل ) و ريزوم گياه مثل زردچوبه.
 
 

--------داروها و مواد مفيد در طبيعت -----
 
دارويي لطيف است كه در بدن ما به اجزاء زيرتقسيم و در بدن پخش ميگرددمثل زعفران و دار چين اين دارو در تمام حالات مفيد است. هر دارويي در چهار اثر بايستى بر رسي شود. سرد كردن ،گرم كردن، تر و يا خشك نمودن و سپس تجويز گردد. 
 
دارو ها بعضي اثر جزيي دارند ( اسهال و قي و ادرار آورى ) و بعضى اثر كلي ( معالجه سطان و بواسير و يرقان) 
 
داروها كنشهايى متفاوت دارند.
 
رده ١ / گرم كننده نرم كننده لطيف سازنده و باز كننده 
رده ٢/ سرد كننده توانبخش و مخدر و باز دارنده 
رده ٣/ مرطوب كننده و شوينده و رساننده زخم. 
رده ٤/ خشكاننده و بندآورنده و دمل آور 
 
 
گياهان موثر بر فشار خون :  سير ،سنبل الطيب ، رازك ، زالزالك ، شنبليله ، تخم كرفس ، برگ درخت زيتون و  ميوه جات ترش مثل پرتقال و دارابى و انار و آلو 
 
گیاهان موثر بر اعصاب: سنبل الطيب. گاو زبان و ختمى 

 
 
گیاهان موثر بر قند : كنگر ريواس سيب سير شويد و زنيان 

 
 
گیاهان موثر بر صفرا : افسنتين ، زردچوبه ، زرشك، گل قاصدگ ، آويشن ، كاسنى، شاه تره، زنجبيل، افزاينده صفرا ، گل هميشه بهار ، تمر هندى و اسفناج .

 
گیاهان موثر بر اشتها. پوست نارنج . پوست دارچين، زنجبيل ، هل ً فلفل سياه ، خردل ،رازيانه نيم تا يك ساعت قبل غذا.

 
 ضد التهابها: بابونه ،اكليل كوهى. گل نرگس و هميشه بهار. توت فرنگى ،زبان گنجشك. 
 
 ضد نفخها : بابونه، نعناع ،رازيانه ، زيره سبز و سياه ،زنجبيل ،مريم گلي و باديان رومى.
 
گیاهان ادرار آور : انگور خرس، جعفري، برگ توت فرنگي ،خارخاسك، كاكل ذرت، هندوانه، دم گيلاس ،دم آلبالو ، گزنه ، خارشتر و ريشه بابا آدم.


 كاهنده عرق : برگ گردو ، پوست درخت بلوط. 
 

 عرق آور و ضد تب : بابونه ،زيرفون ،شاه تره، ريش بز، ترتيزك. 

 
خلط آورها : رازيانه، برگ نعناع، پونه، سوسن، آويشن، بارهنگ ، به دانه ، تخم ريحان ، تخم كتان، عناب و سيب .
 
ضد استفراغ ها:  زيره سياه ، هل ،گل محمدي، سماق،  آب برنج،  لعاب برنج، هويج ،گل هميشه بهار و سيب.
 
ضد سم ها : سير ، پياز، گشنيز ، به دانه ، هويج  ، سيب ، بارهنگ، گل انار و هليله زرد.
 
ضد چربي خون : شويد، زنيان، سيب ، سير و ريواس.
 
 
داروها بايستى دور از گرما ، نور ، باد ، رطوبت ، تخم حشرات و در شيشه هاى رنگي و تيره نگهداري شوند. و هر گياهى در هر ماهى منسوب به رشد بهتر است جمع آورى گردد. مثلا بلوط در دي ماه و
بو مادران در تيرماه

 
 
 -------  سمي ها    --------
 
گياهان سمى :    توتون و تنباكو ، بلسان كوهى، خشخاش ، خرزهره، اسطو خودوس ، زنبق، عرعر ، اسفناج ،شاهدانه و پياز دشتى اگر سياه شود، هسته فاسد زرد آلو و مغز گردوى فاسد و نارگيل خراب شده . 
 
مسموم كننده ها: عسل بدبو، افيون، بنگ شوكران، گشنيز اگر به مقدار زياد خورده شود، اسفرزه زياد و خرزهره همه اجزاع آن سمى است. قورباغه بيابانى و گوشت ماهى سرد شده و سمندر.
درمان بعد از خوردن ماهى سرد شده قي كردن است و لاغير. 
 
گوشت كباب شده سر پوشيده سريعا سمى مي شود پس سر آنرا نپوشانيد و در هواى باز باشد. 
 
خوردن سيب زمينى سبز و جوانه هاى آن بسيار سمى و خطرناك است. 

برگهاى ريواس سم است ، وبايد دور ريخت مگر به تجويز پزشك. 
 
علف داخل مزرعه گندم ، ساقه و برگ گزنه كه سرشار است از اسيد فرميك مگر به تجويز طبيب.  
 

 
 -------دفع سموم.  ----
 
براى دفع سموم كام كودك را در روز اول تولد با آب نارگيل تازه بشويندو هر ماه دو بار كمى نارگيل را با گلاب بسايند و به بچه بدهند از جميع سموم مي رهايد. 
آش ابغوره سه روز. گل قند و نان دوغ گل سرخ بهترين داروي مفيد ضد سم است. 
 
گريپ فروت صبح ناشتا. و گردو كليه سموم را دفع مي كند. بخصوص آستم بدخيم را.

 
        ------  آب ----
 
بهترين آب چشمه ساري است  رو به شرق كه همراه با خاك شيرين باشد. آفتاب بر آن بوزد و هواى باد به آن بخورد. و پس از آن  آب باران در حفره سنگي است كه آفتاب بخورد و باد بر آن بوزد.
 
آب جوشيده كم باد تر است. ولي غليظ تر است.
 

طريقه ضدعفونى كردن آب:  آب را با دو قطره  آبليمو و يا كمى سركه مي توان ضد عفوني كرد. 
 
هرچه آب لطيف تر باشد مثل باران زودتر متعفن مي شود. آب برف و يخ سنگين و نامطلوب است مگر از مجارى خاكي عبور كند كه لطيف تر مي گردد. جوشاندن آن هم خوب است.  
 
آب راكد از هر نوعي براى معده نامساعد ست. آبي كه زالو در آن رشد كرد بسيار بد است.آ ب معدنى نيز اگر روان شود مفيد است.
 
روش تسويه آب با قطعه اي از پشم است كه آب را قطره اي از خود  بچكاند.

آب شور را با سركه و سكنجبين بنوشيد. يا در آن زالزالك اندازيد ويا باشربت بخوريد. 

آب راكد متعفن را با ريواس و يا سيب و سبزي تناول كنيد. 
 
پياز پادزهر آبهاى زيان آورست. اگر همراه با آب عفونى ترشي سير همراه با پياز مصرف شود زداينده هر آلودگي در آب است .  
 
آبغوره ضد نقرس و ضد روماتيسم است و خالي و زياد  نبايستى خورده شود. ميوههاى ترش انار آلو و غيره سرد و خشك هستند.  
 

 
 -----------طب قديم و جديد. -------
 
طب قراني بر امساك و بهداشت عمومي تاكيد دارد. بر غذاى پاك تاكيد و پيشگيرى تكيه مي كند.دواى فرد را در نزد خود او مي داند. 
 
طب قديم بر دفع كنندگى است و طب جديد بر رفع كنندگي و شيوه طب قديم اقليمي است نه جهانى كه همه را با يكجور نسخه دادن درمان كند. 
 
در طب جديد بر ذهن و روح بيمار غفلت دارد و فقط به درمان تالمات جسمانى تكيه مي كند. و به همين دليل خود دارو گاهى برمشكلات بيماران مي افزايد مثل افت پلاكتها در شيمى درمانى ها و مشكلات متعاقب آن. يا اشكالاتي كه بعد از مصرف زياد انتى بيوتيكها اجرا مي شود. 
 
طب قديم مي تواند به كمك طب جديد بشتابد و كمك زيادى به بيماران بنمايد.مثلا دانستن اينكه طبيعت اكثر مردم جهان سرد و بخشي گرم و اقليتى معتدل هستند.در درمان كمك شايانى ميكند.  
 
فصلها و ميوه ها در هر قسمتي از رسيده شدن طبعي مختلف دارند. و با دانستن اين موضوع مي توان از بيماريها پيشگيري كرد. 


 
----------موارد طبيعى بدن انسان. ------
 
عناصر اربعه در جسم انسان. آب هوا آتش و خاك. دو از اينها سبك و دو سنكين است. و اينها هميشه در تضاد با هم هستند ولى در هر جسمي در طبيعت با هم يافت مي شوند.خاك ، آب و بعد آتش و هوا به ترتيب از پايين به بالا مرتب شده هستند.  
اخلاط اربعه. صفرا(كيسه صفرا و كبد )    خون ( قلب و رگها)  بلغم (WBC )  و سودا(لمف و ESR). 

ارواح چند جورند : روح انساني، طبيعي ، حيوانى. 

طبع و مزاج هر اندامي مزاجى خاص به خود دارد خشك و تر و معتدل .هر دو دهه عمر يك مزاج دارد. مرد گرم و خشك است به همين دليل مرد از زن زور بيشترى دارد. گوشت و عضله گرم و تر است ولى چربي سرد و تر است. لاغرها آنكه گوشت ندارد و دنبه دارتر است سرد و خشك واگر گوشت دارد گرم و خشك است.  
 
قوه ها ي بدن : حس و حركت. جاذبه . ماسكه. مغيره و ناميه. مولده مصوره. و دافعه.
بافتها استخوان و پوست و غيره
 
مزاج چيست ؟ هرگاه دو چيز در هم اثر كرده و سبب تغيير حالت گوهر هر دو شود آن را استحاله گويند كه باعث شكستن قوت هر دو ماده شده و كيفيت آن ميانه مي گردد كه به آن مزاج مي گويند. 
 
جدول اركان اربعه و مكانهاى آن ---- 
 
آتش. گرم و خشك= صفرا = مزه دهان تلخ = رنگ زبان زرد
هوا. گرم و تر= خون = شيرين = قرمز
آب. سرد و تر = بلغم = ترش = سفيد
خاك. سرد و خشك= سودا = شور = سياه 
 
 
 
--------- موارد  طبيعى يا اسبابها ى صحت بدن  -------

اسباب سته. سببي است كه آنرا عامل اول گويند و چون در آن تغييري ايجاد شود سبب بيمارى گردد.
١/هوا. ٢/ طعام و نوشيدنى ها. ٣/خواب و بيدارى. ٤/حركت و سكون. ٥/استفراغ و احتقان.
٦ /اعراض نفسانى مثل غم و شادى خشم و خوشنودى.  
 
 
انسان تركيبى از جسم است و صورت. جسم حاوى عناصر اربعه است و صورت عناصر را به هم نگه ميدارد اما هميشه نمى تواند اين به هم پيوستگي را حفظ كند. طب كمك مي كند كه اين به هم پيوستگى ايجاد گردد.

 
-----هضمها --- 
 
هضم اول. معده. دوم كبد.  سوم روده. چهارم اندام.
 
 ايجاد بيماري در زمستان بلغمي و در تابستان صفراوى و در بهارخوني و در پاييز سودايي است. 
 
غذا لطيف و غليظ و معتدل دارد. 
 
مشخصات خوراك ١/ هيئت. گرمي و سردي خوراك
٢/ عنصر. زمانى براى هماهنگ شدن با عضونياز دارد. ٣/ گوهر ماده اصلى خوراك است كه در حقيقت به نيرو تبديل مي گردد. 
 
افراد ساحلي آرام تر و خونشان اسيدي تر و حالت آنها كسل تر است و هوا در آنجا فشرده تر و پر از هيدروژن است. 
كوهستاني ها اكسيژن كمتر دارند و تند خوتر هستند. استوايي ها سياه و خشن هستند.  

 
نكته مهم.--------

 
هماهنگي ايجاد كردن بين غذا و مزاج و فصل ياعث سلامتى در انسان مي گردد. 
 
 
 
------------- ---ذخيره خوارزمشاهى -----تاليف جرجانى
           
در اين كتاب در جلد اول تشريح بدن انسان به تفصيل ذكر شده است و از همان ابتدا شناخت منفعت علم طب و سپس تشريح مزاجها و اركان اربعه و غيره در آن مورد توجه واقع شده است. 
 
 
در قسمت دوم شناخت تندرستى و تعريف بيمارى و سپس از شرح بيماريهاو انواع آن ها ، سخن به ميان  آمده است. مثلا هرگاه ذات الجنب علتش قرانيطس ليثرغيس (بيمارى لاعلاج مثل سل )  گردد حالت بيمار بدتر مي شود!! و سرسام گرم و يا سرد حادث مي گردد. در خاتمه ازعلل تب و سرفه و تغيير رنگ ادرار و ثقل و علت درد و علت اختلالات خواب و تغييرات نبض و غيره سخن رانده شده است.
 
در فصل نبضها از بيست و هفت نوع نبض كه جالينوس آنها را كشف نموده است ، سخن به ميان آمده است مثل نبضرملى يا تند و ضعيف  ، نبض دودى يا نبض موجى و ضعيف ، نبض منشارى يا موجى با كاهش و افزايش نبض و نبض متخلخل يا نبضى كه گاهى تعدادى از آن لمس نمى شود.
نبض در فصلهاى سال متغيير و در هر فردى مختص به خود اوست. 
دل و نبض هر دو با هم در ارتباطند و هر كدام از آنها عضوى از بدن هستند. 

 
-----راه تندرستى در طب قديم. ------------
 
نگهدارى اسباب سته در بدن باعث سلامتى فرد مي گردد و آن غذا و شراب / خواب وبيدارى / حركت وسكون / استفراغ و احتقان / شادى و غم / حالهاى گرمابه و اعراض نفسانى / كه آنها را اسباب متوسطه به معناى متعادل كننده نيز مي گويند. و بيماريها درانسان را ناشى از تفرق الاتصال يا تفرقه بين اتصالات اسباب سته ذكر مي كنند.   
 
سبب وعرض و مرض در مقابل سلامتى سه جزء ناگوار بيمارى دانسته شده است. در اين كتاب همچون قانون بوعلى سينا ، به صورت آكادميك براى تربيت شاگرد و طبيب همه مطالب طبقه بندى شده است به طوريكه ، با خواندن آن بتوان ، براحتى بيمارى را تشخيص و سپس به درمان اقدام كرد.  

 

گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 آذر
چهارشنبه
9
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال