info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

عرفان

جنگ هفتاد  و دو ملت همه را عذر بنه ...... !   چون نديدند حقيقت  ، ره افسانه زدند .      ( حافظ )


---------------------------------------------------------------------------------------------------

الطرق الی الله بعدد نفوس الخلائق


 
عرفان ، مقوله ايست حقيقت جو ...... بر تر و والاتر از جنگ فرقه اي هفتاد و دو ملت !

ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل ، لتعارفوا


 اشعري  - معتزلي / حنفي . مالكي . شافعي . حنبلي . سلفي . خارجي

 زيدي . اسماعيلي . امامي / اخباري . اصولي . صوفي

متجدد . متحجر / روحاني . جسماني /

مسيحي / كاتوليك . پروتستان . ارتدوكس . انگليكان و ...........

يهودي . بودائي . زردشتي . هندو . كمونيست و .........

همه نام اند ..... همه نام ها را ........ همه را واگذار  .

  حقيقت وجود را فهم كن   از  منظر قرآن كريم  ، بنگر !

زيرا حقيقت بي كرانه و غيب است و راه يافتن به حقيقت ، بي انتها

حقيقت ، ذات بي مثال و نامتناهي و غيب الغيوب خداوندي ست .

انبياء و امامان .....فقط  تابلوهاي راه حقيقت اند و هرگز مقصد نيستند/ ماعليك الا ا لبلاغ .


افسانه ... پندار و بافته هاي ذهن مدعيان  است  ............. كل حزب بما لديهم فرحون .

و افسانه سرايان ، هر يك سخني از سر سودا گفته اند  ( خيام )

و عارف ، هرگز در چارچوب طايفه . قبيله . مليت . قوم گرائي و فرقه اي محصور نميشود .

بي شك . سعه صدر كيهاني- قرآني  عارف ، والاتر از زنداني شدن در قيود فرقه انديشي ست

به زائران حقيقت و جويندگان حق ، كه تا ناكجا در سفر ند . ميتوان اعتماد كرد .

ولي به كساني كه مغرورانه مدعي حقيقت اند و ديگر ، جوينده نيستند . هرگز نبايد اعتماد كرد

وقتي دل ، با طهارت و اخلاص .. ...حقيقت را بجويد و بخواهد / خداوند به او ميدهد

                                                                     مولانا در داستان موسي و شبان نتيجه  مي گيرد كه :                                                                                                                                              

ما......................... درون را بنگريم و حال را         ني برون را بنگريم و قال را

آوازه خوان .... يا ....... آواز  !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديدگاه هر مفسر ، در تفسير او  كاملا ساري و جاري ست . في ا لواقع ، هر تفسير ، خلاصه ديدگاه مفسر است .

سالها قبل ، فيلمي انگليسي با نام آوازه خوان ، نه آواز با شركت درك بوگارد ديدم كه داستان ورود كشيشي به يك دهكده بود...  ...  و مردم آن دهكده ، بر اثر وجود كشيش قبلي كه فردي شياد و رياكار بوده ، به تعليمات كليسا        

بي ايمان شده بودند .

كشيش جديد ، انساني مومن و عمل گرا بود و موفق شد كه پس از مدتي تلاش براي بهبود زندگي و معاش مردم دهكده و همياري وا قعي با بينوايان ،      
                              
نظر اهالي را نسبت به تعليمات انجيل ، مثبت سازد .

او ، به كمك مردم شتافت تا سد بسازند و كشاورزي را رونق داد و تصوير خوبي از دين مسيح ارائه داد .

در پايان ، شخصي از كشيش جديد پرسش كرد كه آيا تعليمات انجيل ، خوب است و يا تو ، عملا آن آموزه ها را خوب  اجرا ميكني ؟

............................... شايد پاسخ صحيح آن بود  كه متن و خواننده ، هر دو بايد  والا باشند .

هم نت هاي آواز ..... و هم  اجراي خوب توسط خواننده ! هر دو ، لازم اند .


---------------------------------------------------------------------------------

       
    در تفسير قرآن . تاريخ اسلام و انبوه احاديث و روايات / همين نكته مطرح است     
                                         

مثلا : واضربوا هن ............ را در قرآن ، بسياري از مفسران گفته اند كه براي تمكين زن ، مرد ميتوا ند او را بزند .

اما ،  زني كه شما را دوست ندارد و تمكين نميكند ، آيا با زدن ، شما را دوست خواهد داشت ؟

آيا براي اين واژه  نميتوان / نواختن . نوازش كردن / رام كردن / دل جوئي و ..................... را معني و تفسير كرد؟

آيات و واژه هاي قرآني را با ديدگاه امروزين ، ميتوان انساني تر و عرفاني تر ، ترجمه و تفسير كرد .

همچنين ، بسياري از مفاهيم قرآني متشابه را با نگاه اكنون ، بايد ديد .

تفكر توحيدي ، بينش عرفاني و ديدگاه  انساني . / ............................... براي فهم امروزين پيام وحياني لازم است .

بي شك ، تمامي مفسرين در تاريخ اسلام ، تفسيرشان متاثر از فرهنگ و محيط عصر زندگي شان بوده است .

زيرا ، همانگونه كه فردوسي در شاهنامه حل شده ، علامه طباطبائي نيز در تفسير الميزان مستتر و مسطور است.

بنابراين ، تفسير يعني ديدگاه مفسر ! .........  لكن ، نميتوان بنام خدا ، خشونت ورزيد . 

زيرا همانگونه كه علامه طباطبائي سروده كيش مهر ، دين خداست ! آيا ديدار خداوند ، ممكن است ؟

                                      لا تدركه الابصار ...................... و هو يدرك الابصار !  وهو اللطيف الخبير                انعام 103  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

عارفان ، به رو ء يت خداوند ، معتقدند ولي نه با چشم سر ، كه با چشم باطن و چشم ملكوتي و اسراري ..... يعني  لقاء الله

فرمود : لن تراني ، يا موسي ! و لكن  انظر الي الجبل

هرگز مرا نخواهي ديد .

ولي به كوه بنگر ؟

و موسي پس از نگاه كردن به كوه ، بي هوش ميشود و بر زمين مي افتد .

موسي چه ديد كه مدهوش گشت ؟

بر كوه چه گذشت كه متلاشي شد ؟

مگر نداي خداوند را از نار .... در شجر .... در طور : يا موسي ، اني انا الله ... در قرآن نخوانديم ؟

راز و رمز  نور . نار . شجر و كوه در ميقات موسي ....و طور سيناء چيست ؟

تجسيميه و حنابله  / معتقدند كه با دو چشم سر ميتوان در قيامت ، خداي را ديدار نمود .؟

استناد ميكنند به كريمه : وجوه يومئذ ناظره ، الي ربها ناظره

غافل اند كه چشم هاي قيامت ، چشم هاي مادي دنيا نيستند . آن چشم ها ، بيناي ملكوت ميشوند

و ..................... وجه الله را خواهند ديد ... و.......... لقاء الله ، حاصل خواهد شد

اما براي چشم هاي بصيرت يافته به جمال جميل ا لهي !

وگرنه ، خداوند ................ هر گز ديدني نيست ! نه در دنيا و نه در قيامت !

زيرا ......... خداوند ، ذات است.

و ذات ....... ديدني و فهميدني نيست ! راز راز هاست !
غیب الغیوب

سبحان الله عما يصفون !

ما ... نيز با ديدگان  اعطائي خداوند ....... خلقت را مي بينيم .؟!

لو لا دفع الله الناس /    بعضهم ببعض ، لهد مت صوامع و بيع و صلوات و مساجد           حج 40

لو لا دفع الله الناس  /     بعضهم ببعض ، لفسدت الارض ..............                        بقره 251

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اختلافات عقيدتي . نژادي . فرهنگي . جغرافيائي . ا قليمي . قومي . طائفه اي . پيدائي فرقه ها  . اختلاف قرائت ها

وقوع جنگ ها . نزاع ها . تضادها . خشم و مهرها .. بخشش ها و انتقام گيريها . قصاص يا عفو ها .

همه حوادث و اتفاقات تاريخي . همه جذب ها و دافعه ها . رد يا قبول ها . آكل و ماكول ها . تقابل اراده انسانها .

همه و همه در علم خداوند هستند و اراده نسبي انسانها نيز ، در دل اراده مطلق و مشيت خداوند انجام ميگيرد .

حكمت خداوند را در همين بروزهاي گوناگون و رقابت گونه و متضاد ،  بايد بصيرت نمود .

اما چرا ؟ ..................... شايد  براي  تكامل حكيمانه ؟ ! ...                                                          

از پيامبر نقل شده كه  : ان في اختلاف امتي ، رحمه ؟ !  
                                                                                                         
بمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له................ بمضادته بين الامور ..........         
                       
لو لا ا لتضاد ما صح دوام ا لوجود .............................                                                                  

موسي ، مظهر چيست و فرعون ، نمايشگر چيست ؟

بهشت ، كجاست و جهنم ، چراست ؟   

پاداش و مكافات چگونه است ؟/ كژي و راستي براي چه هست ؟!

 ما ، صيديم . يا صياد ؟ قطره ايم يا دريا  ؟ ... يا هردو !  نه .. .نه ..... بلكه ما فقط سايه ايم .  ظل ! سايه !

دل ما ، مكان زايمان بهشت و دوزخ ماست . زايشگاه نيك و بد انسان ، در وجود ماست .

ما رايت شيئا الا  و رايت الله قبله و بعده و فيه ........................ امام علي

وحدت در كثرت . كثرت در وحدت . وحدت در وحدت ! ............................... ديدگاه عارفان

ما رميت اذ رميت .................................................. و لكن ا لله ، رمي  ؟!............ قرآن كريم

ولو لا فضل الله عليكم  و رحمته ، ما زكي منكم من احد ابدا ............... نور  21


 

 

گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 آذر
چهارشنبه
9
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال