info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

با اين نگاه نو ..


با اين نگاه نو ......************************************************************


با اين نگاه  نو............................شكوه و شكايت و گله و ناخشنودي از خدا ......... جاي خودرا به نيايش و ستايش و سپاس و و شكر و اعتماد به خدا خواهد داد .

فهم كنيم كه مال و مدرك و ماشين وميل ها و مونس ها وميم هاي اكتسابي ديگر در زندگي ، حقيقت ما نيستند . !


**************************************************


خودرا به دستان سخاوتمند خدا بسپاريم . و تسليم شويم .... تسليم به مشيت خدا

         تسليم در بيداري .................. همانند تسليم  در خواب ! 
            
و تسليم ، تنها دربي ست كه همواره به خدا گشوده ميشود .    
                                                                                                      
مولانا :     همچو اسماعيل ، در پيشش سر بنه                       شاد و خندان ، پيش تيغش ، جان بده !

تا بماند  جانت ،  خندان تا ابد                                    همچو جان پاك احمد با احد !


***************************************************************************


به زندگي نگاه كن ... قانع و راضي باش ....  هر چه هست . هست و همان گونه كه هست . هست .

جوينده باش و تلاش گر فهميدن .  بدان كه ( من) واقعيت ندارد . نيست . وهم است . و هيچگاه نبوده است . ؟

ديوار بين تو .... با خدا .... من است / تا اسير من هستيم ، موسيقاي بي صداي هستي را نخواهيم شنود .

نور خورشيد . موج دريا . شكوفه درختان . پرتو ماه . نغمه بلبل . نجواي آب / همه از  هو هست اند .

فهم كن كه فكر تو . تو ، نيست ! .... ناظر افكار خودت باش /  
                 
حقيقت تو ثابت است ولي افكار و ذهنيات و اميال و خواسته ها و انگيزه ها و حس ها ي تو .... همه در تغيير اند و مدام خلق و نابود ميشوند .


**************************************************************************************************عيسي مسيح :

نخست ملكوت خداوند را بجوئيد . همه چيزهاي ديگر ، به آن اضافه خواهد شد .

وپیامبر خاتم ، حضرت محمد : قولوا  لا اله الا الله . تفلحوا

ابتدا .... واحد را فهم كنيم ... احد را ... يك  را ......... صفر ها در جلوش تا بي نهايت خواهند آمد ... بشمار !

مگر نه هر گل سرخي كه مي شكفد ، سلام آن بهار جاويدان را به ما مي رساند .  افلا ينظرون  ؟

پس خودرا به او بسپريم و تسليم اراده خدا شويم.... ... بدون هراس زندگي كنيم و وارسته باشيم .


*****************************************

مولانا :
حيلت رها كن . عاشقا . ديوانه شو . ديوانه شو                    واندر دل آتش  در آ  . پروانه شو .  پروانه شو 

    هم خويش را بيگانه كن . هم خانه را ويرانه كن                   وانگه بيا با عاشقان . همخانه شو . همخانه شو

        رو ... سينه را هفت آب شوي       از كينه ها                    وانگه شراب عشق را پيمانه شو .     پيمانه شو

            بايد كه جمله جان شوي . تا لايق جانان شوي                     گر سوي مستان ميروي ، مستانه شو . مستانه شو

*************************************************************************************


دنياي زندگي ما ، مخلوق خود ماست .

   آن را چنان بسازيم كه دوست ميداريم .    

        اما علت و معلول . كاشت و برداشت و ارتباط  همه چيز را با همه چيز ، پيوسته به ياد داشته باشيم

زيرا جهان ، يك واحد يكپارچه و همبسته است و اجزاء عالم ، همچون زنجير  به هم متصل اند .

و انسان ، نيروي لازم را براي جهشي كيهاني در درون خويش دارد . زيرا خليفه الله در زمين است ولي از وجود چنين نيروي بزرگي در خويش ، غافل است .

ا تزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر . امام علي (ع)

همه كائنات در رقص و سماع اند / فقط انسان است كه امپراطورانش نيز .  سيري ناپذير ند و به گدائي ميروند .

انسان بايد فهم كند كه خدا گونه ا ست / گرچه مجموعه اضداد و حامل خطاها و غفلت ها و فراموشي هاست .

اميد و شادي . حيات و مرگ . شادي و موفقيت . سلامت و مرض . راحت و رنج . ثروت و فقر ، بازي روزگارند .

زندگي انسان بر پشت زمين ، حكيمانه . اين گونه در كارگاه هستي رقم خورده !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مولانا :


رنج و غم را  ، حق ... پِي آن آفريد                              تا بدين ضد  ،  خوش دلي آيد پديد !

پس نهاني ها به ضد     پيدا شود                              چونكه حق را نيست  ضد ، پنهان بود      
                  
نمايش زندگي خود .... و نمايش زندگي ديگران را شاهد شو و مشاهده كن و فقط تماشا

ولي در زندگي خود يا ديگران ، غرق نشو . و بدان كه نبايد با امور زندگي خود و ديگران هم ذات پنداري كني !

براي بسياري از سئوال هاي ذهن ما ، جوابي وجود ندارد . زيرا اصولا به غلط طرح ميشوند .

پاره اي از پرسش ها نيز هستند كه درست طرح شده اند ولي اصلا جوابي ندارند .

جواب ها را ........ شايد و فقط با فهم ديدگاه توحيد وجود در زمينه پيدايش سئوالات ، بتوان يافت .

بايد لحظه ، لحظه  زندگي كرد و هر كاري را آگاهانه انجام داد .

زندگي ، بس كوتاهه ! اراده كنيم  و پاروها را محكم بدست بگيريم  و عازم سفري بي پايان شويم  

كه ما وقت زيادي را با تماشاي دريا ... در ساحل .... از دست داده ايم .

حال ... باد مساعد لطف خداوند  مي وزد . بادبان هاي روحمان را بر فراز قايق عبور ، باز كنيم.. .!
 
لحظه ي حال ، در برگيرنده همه لحظه هاست .

زيرا گذشته ، زمان حالي ست كه متاسفانه فوت كرده است ...... و ديگر نيست . جز يك خاطره ذهني !

و آينده  نيز ، زمان حالي ست كه  منتظرانه هنوز نيامده است ..... و فعلا نيست . جز يك خيال رويائي !

اما ......... زندگي ما ، همواره در لحظه اكنون و اين جا جريان دارد .

بي خيال گذشته و آينده باش  !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مولانا :


لا مكاني كه در او            نور خداست                           ماضي و مستقبل و حال ، از كجاست !؟

ماضي و مستقبلش نسبت به توست                            هر دو يك چيزند ، پنداري  كه دو   ست .

لحظه حال ... هر طور كه خدا مي سازد . هر طور كه خود ميسازيم / اما بسازيم همانند رود .... نه مرداب !

كل يوم هو في شان .................. هر لحظه ... لحظه حال ست و خداوند ، پيوسته و نو به نو در كار خلقت است .

هر لحظه بميريم . از چه ؟ از تمام آن چه كه تا لحظه پيش ، به غلط ! خود مي پنداشته ايم .

هر لحظه متولد شويم . به چه ؟ فهم نو به نو از حقيقت خود و ذات و حقيقت هستي كه از خود جدا مي پنداشتيم .

براي شادماني ، به دنبال دليل و زمينه شادشدن نباشيم . همين كه در جشن هستي شركت داريم . كافي ست .

حقيقت چيست ؟ حقيقت را نمي توان تعريف كرد ..... فقط بايد فهم نمود . زيرا فراسوي فكرو ذهن ماست.

حقيقت ... تجربه است . وافعيت هستي ست ......... فقط حق وجود دارد و بس !  غير حق ، وهم است !

نقطه ي شروع براي سفر ..... با نقطه ي پايان راه ، تفاوتي ندارد . زيرا راه .... اصلا  پايان ندارد .

همين كه راه افتاديم ... در راهيم ... اني ذاهب الي ربي . سيهدين ! اما سفر را در كجا تمام خواهيم كرد ؟*****************************************************


متاسفانه  انسان در رويا و خواب زندگي ميكند ! نه در واقعيت . حقيقت  و  ژرفا ! الناس نيام !

ذهن هر انساني ، دنياي ويژه خود را و زندگي خاص خود را مي آفريند . دنياي ذهني ! كه وجود واقعي ندارد .

آگاهي از ناداني خويش ، آغاز رهائي از اسارت ذهن است . فهم خواب بودن ما ، بيدارمان خواهد ساخت !
  
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 آذر
شنبه
5
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال