info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

عرفان

جنگ هفتاد  و دو ملت همه را عذر بنه ...... !   چون نديدند حقيقت  ، ره افسانه زدند .      ( حافظ )


---------------------------------------------------------------------------------------------------

الطرق الی الله بعدد نفوس الخلائق


 
عرفان ، مقوله ايست حقيقت جو ...... بر تر و والاتر از جنگ فرقه اي هفتاد و دو ملت !

ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل ، لتعارفوا


 اشعري  - معتزلي / حنفي . مالكي . شافعي . حنبلي . سلفي . خارجي

 زيدي . اسماعيلي . امامي / اخباري . اصولي . صوفي

متجدد . متحجر / روحاني . جسماني /

مسيحي / كاتوليك . پروتستان . ارتدوكس . انگليكان و ...........

يهودي . بودائي . زردشتي . هندو . كمونيست و .........

همه نام اند ..... همه نام ها را ........ همه را واگذار  .

  حقيقت وجود را فهم كن   از  منظر قرآن كريم  ، بنگر !

زيرا حقيقت بي كرانه و غيب است و راه يافتن به حقيقت ، بي انتها

حقيقت ، ذات بي مثال و نامتناهي و غيب الغيوب خداوندي ست .

انبياء و امامان .....فقط  تابلوهاي راه حقيقت اند و هرگز مقصد نيستند/ ماعليك الا ا لبلاغ .


افسانه ... پندار و بافته هاي ذهن مدعيان  است  ............. كل حزب بما لديهم فرحون .

و افسانه سرايان ، هر يك سخني از سر سودا گفته اند  ( خيام )

و عارف ، هرگز در چارچوب طايفه . قبيله . مليت . قوم گرائي و فرقه اي محصور نميشود .

بي شك . سعه صدر كيهاني- قرآني  عارف ، والاتر از زنداني شدن در قيود فرقه انديشي ست

به زائران حقيقت و جويندگان حق ، كه تا ناكجا در سفر ند . ميتوان اعتماد كرد .

ولي به كساني كه مغرورانه مدعي حقيقت اند و ديگر ، جوينده نيستند . هرگز نبايد اعتماد كرد

وقتي دل ، با طهارت و اخلاص .. ...حقيقت را بجويد و بخواهد / خداوند به او ميدهد

                                                                     مولانا در داستان موسي و شبان نتيجه  مي گيرد كه :                                                                                                                                              

ما......................... درون را بنگريم و حال را         ني برون را بنگريم و قال را

آوازه خوان .... يا ....... آواز  !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديدگاه هر مفسر ، در تفسير او  كاملا ساري و جاري ست . في ا لواقع ، هر تفسير ، خلاصه ديدگاه مفسر است .

سالها قبل ، فيلمي انگليسي با نام آوازه خوان ، نه آواز با شركت درك بوگارد ديدم كه داستان ورود كشيشي به يك دهكده بود...  ...  و مردم آن دهكده ، بر اثر وجود كشيش قبلي كه فردي شياد و رياكار بوده ، به تعليمات كليسا        

بي ايمان شده بودند .

كشيش جديد ، انساني مومن و عمل گرا بود و موفق شد كه پس از مدتي تلاش براي بهبود زندگي و معاش مردم دهكده و همياري وا قعي با بينوايان ،      
                              
نظر اهالي را نسبت به تعليمات انجيل ، مثبت سازد .

او ، به كمك مردم شتافت تا سد بسازند و كشاورزي را رونق داد و تصوير خوبي از دين مسيح ارائه داد .

در پايان ، شخصي از كشيش جديد پرسش كرد كه آيا تعليمات انجيل ، خوب است و يا تو ، عملا آن آموزه ها را خوب  اجرا ميكني ؟

............................... شايد پاسخ صحيح آن بود  كه متن و خواننده ، هر دو بايد  والا باشند .

هم نت هاي آواز ..... و هم  اجراي خوب توسط خواننده ! هر دو ، لازم اند .


---------------------------------------------------------------------------------

       
    در تفسير قرآن . تاريخ اسلام و انبوه احاديث و روايات / همين نكته مطرح است     
                                         

مثلا : واضربوا هن ............ را در قرآن ، بسياري از مفسران گفته اند كه براي تمكين زن ، مرد ميتوا ند او را بزند .

اما ،  زني كه شما را دوست ندارد و تمكين نميكند ، آيا با زدن ، شما را دوست خواهد داشت ؟

آيا براي اين واژه  نميتوان / نواختن . نوازش كردن / رام كردن / دل جوئي و ..................... را معني و تفسير كرد؟

آيات و واژه هاي قرآني را با ديدگاه امروزين ، ميتوان انساني تر و عرفاني تر ، ترجمه و تفسير كرد .

همچنين ، بسياري از مفاهيم قرآني متشابه را با نگاه اكنون ، بايد ديد .

تفكر توحيدي ، بينش عرفاني و ديدگاه  انساني . / ............................... براي فهم امروزين پيام وحياني لازم است .

بي شك ، تمامي مفسرين در تاريخ اسلام ، تفسيرشان متاثر از فرهنگ و محيط عصر زندگي شان بوده است .

زيرا ، همانگونه كه فردوسي در شاهنامه حل شده ، علامه طباطبائي نيز در تفسير الميزان مستتر و مسطور است.

بنابراين ، تفسير يعني ديدگاه مفسر ! .........  لكن ، نميتوان بنام خدا ، خشونت ورزيد . 

زيرا همانگونه كه علامه طباطبائي سروده كيش مهر ، دين خداست ! آيا ديدار خداوند ، ممكن است ؟

                                      لا تدركه الابصار ...................... و هو يدرك الابصار !  وهو اللطيف الخبير                انعام 103  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

عارفان ، به رو ء يت خداوند ، معتقدند ولي نه با چشم سر ، كه با چشم باطن و چشم ملكوتي و اسراري ..... يعني  لقاء الله

فرمود : لن تراني ، يا موسي ! و لكن  انظر الي الجبل

هرگز مرا نخواهي ديد .

ولي به كوه بنگر ؟

و موسي پس از نگاه كردن به كوه ، بي هوش ميشود و بر زمين مي افتد .

موسي چه ديد كه مدهوش گشت ؟

بر كوه چه گذشت كه متلاشي شد ؟

مگر نداي خداوند را از نار .... در شجر .... در طور : يا موسي ، اني انا الله ... در قرآن نخوانديم ؟

راز و رمز  نور . نار . شجر و كوه در ميقات موسي ....و طور سيناء چيست ؟

تجسيميه و حنابله  / معتقدند كه با دو چشم سر ميتوان در قيامت ، خداي را ديدار نمود .؟

استناد ميكنند به كريمه : وجوه يومئذ ناظره ، الي ربها ناظره

غافل اند كه چشم هاي قيامت ، چشم هاي مادي دنيا نيستند . آن چشم ها ، بيناي ملكوت ميشوند

و ..................... وجه الله را خواهند ديد ... و.......... لقاء الله ، حاصل خواهد شد

اما براي چشم هاي بصيرت يافته به جمال جميل ا لهي !

وگرنه ، خداوند ................ هر گز ديدني نيست ! نه در دنيا و نه در قيامت !

زيرا ......... خداوند ، ذات است.

و ذات ....... ديدني و فهميدني نيست ! راز راز هاست !
غیب الغیوب

سبحان الله عما يصفون !

ما ... نيز با ديدگان  اعطائي خداوند ....... خلقت را مي بينيم .؟!

لو لا دفع الله الناس /    بعضهم ببعض ، لهد مت صوامع و بيع و صلوات و مساجد           حج 40

لو لا دفع الله الناس  /     بعضهم ببعض ، لفسدت الارض ..............                        بقره 251

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اختلافات عقيدتي . نژادي . فرهنگي . جغرافيائي . ا قليمي . قومي . طائفه اي . پيدائي فرقه ها  . اختلاف قرائت ها

وقوع جنگ ها . نزاع ها . تضادها . خشم و مهرها .. بخشش ها و انتقام گيريها . قصاص يا عفو ها .

همه حوادث و اتفاقات تاريخي . همه جذب ها و دافعه ها . رد يا قبول ها . آكل و ماكول ها . تقابل اراده انسانها .

همه و همه در علم خداوند هستند و اراده نسبي انسانها نيز ، در دل اراده مطلق و مشيت خداوند انجام ميگيرد .

حكمت خداوند را در همين بروزهاي گوناگون و رقابت گونه و متضاد ،  بايد بصيرت نمود .

اما چرا ؟ ..................... شايد  براي  تكامل حكيمانه ؟ ! ...                                                          

از پيامبر نقل شده كه  : ان في اختلاف امتي ، رحمه ؟ !  
                                                                                                         
بمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له................ بمضادته بين الامور ..........         
                       
لو لا ا لتضاد ما صح دوام ا لوجود .............................                                                                  

موسي ، مظهر چيست و فرعون ، نمايشگر چيست ؟

بهشت ، كجاست و جهنم ، چراست ؟   

پاداش و مكافات چگونه است ؟/ كژي و راستي براي چه هست ؟!

 ما ، صيديم . يا صياد ؟ قطره ايم يا دريا  ؟ ... يا هردو !  نه .. .نه ..... بلكه ما فقط سايه ايم .  ظل ! سايه !

دل ما ، مكان زايمان بهشت و دوزخ ماست . زايشگاه نيك و بد انسان ، در وجود ماست .

ما رايت شيئا الا  و رايت الله قبله و بعده و فيه ........................ امام علي

وحدت در كثرت . كثرت در وحدت . وحدت در وحدت ! ............................... ديدگاه عارفان

ما رميت اذ رميت .................................................. و لكن ا لله ، رمي  ؟!............ قرآن كريم

ولو لا فضل الله عليكم  و رحمته ، ما زكي منكم من احد ابدا ............... نور  21


 

 

گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1399 فروردين
چهارشنبه
13
جملات متحرک

خدايا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

ممنون براى تمام اشكهاى امسالم

ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم

ممنون از اينكه يادم دادى خودم باشم بيشتر از هميشه

و خدايا قسم به تمام شكوفه هاى اين بهار

آرزو مى كنم خنده هاى امسال از ته دل، گريه هایی از سر شوق ،آرامشى به قشنگى رنگين كمان دانايى ، بينايى و مَنِشى به وُسعت هر دو جهان و خلوت هايى كه با  قشنگترينها پر شود و

خدايا، خدایا، هرگز نگویم دستم بگیر ؛ عمری است گرفته ای ، فقط رهایش مکن!

خدایا من قدرت آن را ندارم تا قلب آنها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو میخواهم در این روزهای پایانی سال، مشکلاتشان را آسان، دعاهایشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی

سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیر فعلی : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال